מסביב למדורה תשע״ז - סנדי מספרת סיפורי מייסדים לכיתת ״ינשוף״

summday_5174611566summday_5645595684

מסביב למדורה תשע״ז - רחל פורת מספרת סיפורי מייסדים לכיתת ״דיה״

summday_1866823847summday_3732348946summday_6319248115

מסביב למדורה תשע״ז - דורית אונא מספרת סיפורי מייסדים לכיתת ״בז״

summday_2163799736summday_8689862268